மீண்டும்

கலைச்செல்வி காலத்தை நோக்கி

Book Type (புத்தக வகை) : Books
Title (தலைப்பு) : கலைச்செல்வி கலை 7 காட்சி 12
Author Name (எழுதியவர் பெயர்) : சிற்பி சிவசரவணபவன்
Publication (பதிப்பகம்): தமிழ் இலக்கிய மன்றம், கந்தரோடை, சுன்னாகம்
Release Date (பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு): மார்கழி 1965
Published Place (வெளியிட்ட இடம்): கந்தரோடை, சுன்னாகம்
Price (LKR) (விலை (இலங்கை ரூபாய்)): 35 சதம்
Language (மொழி): தமிழ்
Read Book (VR): Read Book Online